Sukces Matyldy z SP2…

0
Sukces Matyldy z SP2…

Matylda Wasiak – uczennica kl. VIIIa Szkoły Podstawowej nr 2, uzyskała tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Biologii z wynikiem 94 na 100 możliwych do uzyskania punktów.
17 maja, podczas uroczystości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, podsumowującej Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe, Łódzki Kurator Oświaty wręczył Matyldzie zaświadczenie o przyznaniu tytułu laureata.
W tym roku tytuł laureata otrzymało 200 uczniów spośród 19 800 biorących udział w konkursach.
Uzyskanie tytułu to efekt wielomiesięcznej pracy Matyldy oraz pomocy ze strony nauczycielki biologii pani Anny Żelaskowskiej. W przygotowaniach do konkursu bardzo mocno wspierali Matyldę rodzice.
Społeczność SP2 jest dumna z osiągnięcia Matyldy i życzy jej dalszych sukcesów.
SP2