Umowa na budowę kolejnych dróg
Reklama

Wczoraj Wójt Gminy Parzęczew podpisał umowę na budowę kolejnych trzech dróg na terenie gminy Parzęczew, w miejscowościach:

– Florentynów – odcinek o długości 3 230 mb wykonanie w roku 2023,

– Orła – Duraj odcinek o długości 1 350 mb – wykonanie w roku 2024

– Chociszew – Pustkowa Góra – odcinek o długości 2 100 mb – wykonanie w roku 2024.

Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Poddębic. Wartość umowy opiewa na kwotę 9 854 314,00 brutto, a termin jej zakończenia przewidziany jest na 16 grudnia 2024 roku.

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Florentynów, Orła i Pustkowa Góra, gm. Parzęczew” realizowana jest w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Obecnie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Poddębicach realizuje budowę dróg w miejscowościach Pustkowa Góra i Tkaczewska Góra.

W dniu 18 maja nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na realizację inwestycji „Przebudowa układu komunikacyjnego w sołectwie Parzęczew ? etap I”. Wpłynęły dwie oferty, obie mieszczą się w zaplanowanym na ten cel budżecie. Inwestycja zakłada przebudowę ulic: Jodłowej, Zachodniej, Kasztanowej, Klonowej i Jesionowej na łącznym odcinku 960 mb.

Reklama