Radni w szkole
Reklama

W poniedziałek uczniowie Szkoły Podstawowej w Parzęczewie zaprezentowali Radnym Gminy Parzęczew technologie informacyjno – komunikacyjne, jakie wykorzystują podczas lekcji w swojej szkole. Technologie te są nieodłączną częścią naszego życia i towarzyszą nam praktycznie w każdym aspekcie codzienności, a niebawem będą stanowiły podstawę naszego funkcjonowania w społeczeństwie. Metody nauczania wykorzystujące TIK są niezwykle skuteczne i bardzo uatrakcyjniają lekcje, pobudzając uczniów do aktywności i kreatywności.

Parzęczewska szkoła uznawana jest za jedną z najnowocześniejszych w regionie. Oprócz monitorów interaktywnych, każda klasa wyposażona jest w nowoczesne i bardzo ciekawe pomoce dydaktyczne. Na jednej z pokazowych lekcji uczniowie zaprezentowali możliwości wykorzystania tabletów –  na wydane przez nauczyciela polecenie uczniowie bezpośrednio do niego wysyłali odpowiedzi. Nauczyciel mógł od razu przesłać informację zwrotną, ocenić wypowiedź i omówić ją na forum klasy.

Uczniowie zaprezentowali również wykorzystywane podczas lekcji interaktywne gry, Ozoboty i roboty z klocków lego wykorzystywane  do nauki programowania. Radni mogli również zobaczyć jakie doświadczenia uczniowie wykonują na lekcji fizyki oraz jak na informatyce projektują i drukują na drukarce 3D drobne pomoce naukowe – np. litery i cyfry wykorzystywane do nauki przez ich młodszych kolegów.

To wszystko nie byłoby możliwe bez ciągle doskonalącej się kadry nauczycielskiej, otwartej na nowe wyzwania i wykorzystującej współczesne możliwości technologiczne w nauczaniu.

Poniedziałkowe spotkanie z Radnymi zbiegło się z oddaniem do użytkowania przez uczniów szkolnych szafek, zakupionych dzięki funduszom zebranym podczas akcji „Szafka pod choinkę”. Oprócz tego, że szafki będą odciążać uczniów i pozwolą na przechowywanie np. książek, będą pełniły funkcję dekoracyjną. Podczas uroczystego apelu zaprezentowano grafiki nadrukowane na szafkach. W większości są one bezpośrednio związane z pracowniami, przy których się znajdują.

Szafki wykonane zostały przez firmę TechMark z Aleksandrowa Łódzkiego.

Reklama