Reklama

W ramach programu eko-PROFIT – REcycling to się opłaca, są realizowane projekty ekologiczne, skierowane do wybranych grup mieszkańców:

ekoGospodynie (Koła Gospodyń Wiejskich)

ekoREmiza (Ochotnicze Straż Pożarna)

ekoDziałkowiec (Rodzinne Ogrody Działkowe)

ekoLokator (Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe)

ekoKlub (Kluby Sportowe)

ekoStowarzyszenie (Stowarzyszenia)

ekoFirma (Przedsiębiorstwa, Instytucje)

ekoHufiec (Harcerze i Skauci)

Każdy uczestnik, który wyrazi zainteresowanie przystąpieniem do Programu (lista grup powyżej) bierze aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

Uczestnicy poprzez propagowanie ekologicznych postaw wśród lokalnej społeczności oraz organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów, ochrony środowiska a dodatkowo uzyskują fundusze na swoją statutową działalność (każdy uczestnik otrzymuje wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii). Projekt nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi po stronie Gminy ani uczestników.

Więcej informacji na stronie

ZAPROSZENIE eko-PROFITPobierz

Najczesciej-zadawane-pytania-eko-PROFITPobierz

Plakat-eko-PROFITPobierz

Regulamin_eko-PROFITPobierz

Umowa_eko-PROFITPobierz

Reklama