Informacja
Reklama

W związku z modernizacją stanowiska do wydawania dowodów osobistych w dniu 14 kwietnia (piątek) o wydanie dowodu osobistego nie będą przyjmowane. Nie będzie także możliwy odbiór dowodów.

Jednocześnie przypominamy, iż wnioski o dowody osobiste można składać w dowolnym urzędzie gminy – niezależnie od miejsca zameldowania.

Reklama