Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

Punkt Selektywnej Zbiórki

Odpadów w Modlnej (PSZOK)

w dniu 08 kwietnia 2023 r. (Wielka Sobota) będzie nieczynny

Reklama