Akcja Reakcja 2023
Reklama

Zachęcamy do udziału w czwartej edycji akcji sprzątania gminy „Akcja Reakcja”

termin: 11-23 kwietnia 2023 r.

Głównym celem Akcji jest włączenie mieszkańców sołectw z terenu gminy Parzęczew do aktywnego udziału w dbanie o stan środowiska naturalnego naszej gminy oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Przesłaniem akcji jest również wykorzystanie założeń projektu Frontsh1p w celu świadomych przemian społecznych w kierunku gospodarki cyrkularnej (Gospodarki Obiegu Zamkniętego). Tegoroczna akcja ma uświadomić mieszkańców o ich wpływie na środowisko i ilości wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności. Można przecież niepotrzebne nam rzeczy, które trafiłyby do pojemnika na odpady przekazać innym, którzy właśnie ich potrzebują, albo oddać je jako odpady do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, aby nie trafiały na dzikie wysypiska.

W tym roku każde sołectwo biorące udział w akcji otrzyma sadzonki drzew i krzewów.

Reklama