Reklama

„Ozorkowianka” to potoczne, popularne określenie Ozorkowskich Zakładów Przemysłu Wełnianego, które powstały w 1945 roku poprzez scalenie działających przed wojną około dwudziestu niezbyt wielkich fabryczek, głównie pożydowskich i poniemieckich, rozrzuconych w kilkunastu miejscach, głównie w rejonie obecnych ulic Maszkowskiej i Wyszyńskiego. Stare budynki fabryczne i przestarzały park maszynowy były dodatkowym problemem. W latach 60-tych planowano wybudowanie nowej fabryki, ale nie udało się zrealizować tego planu w Ozorkowie. Udało się natomiast wybudować żłobek zakładowy i przedszkole zlokalizowane przy ulicy Zgierskiej 15. W budynku, gdzie obecnie mieści się MOK, funkcjonowała świetlica zakładowa, był też klub sportowy „Ozorkowianka”. Do 1951 roku zakłady funkcjonowały pod nazwą Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego nr 32, a następnie Ozorkowskie Zakłady Przemysłu Wełnianego (OZPW). W 1964 r. przedsiębiorstwo przyjęło nazwę Zakłady Przemysłu Wełnianego im. J. Dąbrowskiego „Fresco” Na przełomie lat 80-tych i 90-tych, w wyniku zmian gospodarczych, zaczęły upadać, a obiekty pofabryczne przeszły w ręce prywatne i obecnie działają tam m.in. firmy handlowe, usługowe, szwalnia, jest nawet prywatne przedszkole.
Dwa z poniższych zdjęć, autorstwa Cezarego Piechury, zostały wykonane w 1978 roku w Zakładzie „F” przy ul. Maszkowskiej.
Opracował: Wiesław Kukuła Towarzystwo Przyjaciół Ozorkowa
Reklama