Reklama

Zarządzenie nr 28/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2023.

wzór oferty

wzór umowy

wzór sprawozdania

Reklama