Reklama

Zarządzenie nr 27/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2023

wzór oferty

wzór umowy

wzór sprawozdania

Reklama