Wyniki konsultacji społecznych
Reklama

W dniach od 27 stycznia 2022 r. do 20 lutego 2023 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące nadania miejscowości Parzęczew statusu miasta. Poniżej przedstawiamy konsultacji.

konsultacji w Gminie Parzęczew:

W konsultacjach na terenie całej Gminy Parzęczew na 4.203 osoby uprawnione do głosowania udział wzięło 1289 osób, stanowi 30,67 %. 

liczba głosów „Jestem za” wynosi 1020, stanowi 79,13 %,liczba głosów „Jestem przeciw” wynosi 172 co, stanowi 13,34 %, liczba głosów „Wstrzymuję się” wynosi 86, co, stanowi 6,67 %,liczba głosów nieważnych wynosi 11, stanowi 0,85 %.

konsultacji w miejscowości Parzęczew:

W konsultacjach wzięło udział 210 osób, na 744 uprawnionych, stanowi 28,23 %

 liczba głosów „Jestem za” wynosi  183, stanowi 87,14 %,liczba głosów „Jestem przeciw” wynosi 24 co, stanowi 11,43 %,liczba głosów „Wstrzymuję się” wynosi 3, co, stanowi 1,43 %,głosów nieważnych nie było.

konsultacji w Gminie Parzęczew, z wyłączeniem miejscowości Parzęczew:

W konsultacjach przeprowadzonych we wszystkich miejscowościach Gminy Parzęczew z wyłączeniem miejscowości Parzęczew na 3459 osób uprawnionych, w konsultacjach wzięło udział 1081 osób, stanowi 31,25 %

liczba głosów „Jestem za” wynosi  837, co stanowi 77,43 %,liczba głosów „Jestem przeciw” wynosi 148 co, stanowi 13,69 %,liczba głosów „Wstrzymuję się” wynosi 85, co, stanowi 7,86 %,liczba głosów nieważnych wynosi 11, co stanowi 1,02%.

Z podanych wyżej danych wynika, iż zarówno mieszkańcy Gminy Parzęczew jak  i miejscowości Parzęczew opowiedzieli się za nadaniem miejscowości Parzęczew statusu miasta.

Mieszkańcom, którzy wzięli udział w konsultacjach składamy serdeczne podziękowania.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

Reklama