Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

Urząd Gminy i ŁODR Bratoszewice zapraszają rolników na szkolenie, które odbędzie się dn. 3 marca 2023 r. (piątek) w GOK  w Leśmierzu, o godz. 10:00.

Temat szkolenia:

płatności bezpośrednie – nowe wymogi warunkowości,
ekoschematy

przeprowadzą: Anna Dąbrowska – ŁODR Bratoszewice i ARiMR

Reklama