Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

Stosowanie środków ochrony roślin nierozerwalnie związane jest z możliwością wystąpienia zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska. Nieprawidłowo zastosowane środki ochrony roślin mogą prowadzić do braku oczekiwanego efektu lub nawet zniszczenia chronionych upraw.

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zachęca wszystkie osoby stosujące środki ochrony roślin do regularnego zdobywanie wiedzy m.in. poprzez udział w szkoleniach w zakresie środków ochrony roślin. Okres zimowy jest do tego znakomitą okazją.

Reklama