NABÓR 1/2023 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Reklama

Ogłoszenie o naborze 1/2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”, ul. Ludwika Norblina 1, 95-015 Głowno oraz pod numerem telefonu 42 719-90-64.

http://www.polcentrum.pl/aktualnosci/728-nabor-1-2023-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-2

Reklama