Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Las, Katarzynów, Helenów, Aleksandria 

W związku z pracami konserwacyjnymi na stacji wodociągowej Las, Spółka „Bakupi” w m. 30 uprzejmie zawiadamia, że w dniu:

22.02 .2023 r. od godz. 9:00 do godz. 13:00

nastąpi okresowe obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej dla odbiorców wyżej wymienionych miejscowości, gm. Ozorków, mogące powodować chwilowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców zasilanych z tego wodociągu.
Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania ww. prac.

Za powstałe z tego tytułu utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Reklama