Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

Wójt Gminy Ozorków zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień zawodnikom – osobom fizycznym, zamieszkałym na terenie Gminy Ozorków – za wybitne osiągnięcia w międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub powiatowym współzawodnictwie sportowym w roku 2022. Do składania wniosków w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ozorków, ustanowionych Uchwałą Nr L/439/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 listopada 20 I 7r. są uprawnieni: organizacje sportowe, trenerzy, Komisja Społeczna Rady Gminy Ozorków.

Reklama