Reklama

Wystawę obrazów Aleksego Matczaka poświęconych Powstaniu Styczniowemu otwarto dziś w Izbie Historii Miasta Ozorkowa. Zwiedzanie wystawy poprzedziła prelekcja Wiesława Kukuły na temat przyczyn powstania i jego przebiegu w Ozorkowie i okolicach.
Uroczystość była też okazją do wręczenia odznak „Zasłużony dla Miasta Ozorkowa”, które, na wniosek burmistrza Jacka Sochy, przyznała na styczniowej sesji. Oznakami uhonorowano artystę malarza Pawła Jaszczaka, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ozorkowa i pasjonata historii Wiesława Kukułę oraz nieobecnego dziś Włodzimierza Choinkowskiego – propagatora brydża sportowego, utytułowanego brydżystę.
Burmistrz podziękował również Aleksemu Matczakowi, Wiesławowi Kukule i Tomaszowi Klauze – dyrektorowi za przygotowanie wystawy.
W uroczystości uczestniczyli m.in. poseł Marek Matuszewski, radni Rady Miejskiej z przewodniczącym Ryszardem Kałużnym i wiceprzewodniczącym Grzegorzem Tomczakiem, wicestarosta zgierski oraz sekretarz miasta Mariusz Ostrowski.

Reklama