Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI ogłosił nabór wniosków na  udzielenie dotacji dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego na 2023 rok.

NABÓR WNIOSKÓW trwa od 06.02.2023 r. do 31.03.2023 r. – lub do wyczerpania środków.

Wszystkie szczegóły dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW pod linkiem https://www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci/976-ogloszenie-o-naborze-3

Dane kontaktowe za pomocą poczty elektronicznej: fundusz@wfosigw.lodz.pl , lub pod nr telefonu 42 207 14 80.

Reklama