Stypendia dla uczniów w 2023 roku
Reklama

Pytanie do uczniów! Ile razy słyszeliście powiedzenie: Ucz się, ucz, nauka to potęgi klucz? Pewnie wielokrotnie. Niestety nie wszyscy posiadają równe szanse edukacyjne. Jednak nie oznacza to, że osoby z mniejszych miejscowości czy o niższym statusie społecznym muszą być skazane na gorsze stopnie, bo od czego są stypendia mające na celu wyrównanie tych różnic? Poniżej zamieszczamy krótką charakterystykę poszczególnych programów stypendialnych. Warto zapoznać się z ich programem oraz warunkami rekrutacji, szczególnie, że niektóre już trwają, a czas na aplikowanie w nich niedługo minie. Pamiętajcie – Sky is the limit!

stypendialno-rozwojowy „Klasa” Fundacji BNP Paribas

„Klasa” to autorski stypendialno-rozwojowy Fundacji BNP Paribas dla wyróżniających się w nauce absolwentów szkół podstawowych, którzy chcą kontynuować naukę w dobrych liceach w większych miastach, a dla których byłoby to niemożliwe bez wsparcia finansowego.

Do tej pory z programu skorzystało 873 stypendystów z 525 miejscowości w Polsce. Obecnie stypendyści mogą wybrać 1 z czołowych liceów partnerskich w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni lub Szczecinie.

Reklama