OGŁOSZENIE O NABORZE
Reklama

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na finasowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy (w ramach limitu podstawowego KFS)

W terminie od dnia 01.02.2023 r.  do 28.02.2023 r., BĘDĄ PRZYJMOWANE wnioski na finansowanie, w ramach KFS, działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników
 i pracodawców, tj. na:

określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;

kursy, studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;

egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;

badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Więcej informacji w ogłoszeniu poniżej:

ogloszenie-o-naborzePobierz

Reklama