Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w roku 2023 prosi o zgłaszanie się organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy, w sprawie wydania opinii do nowego projektu Programu, na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

Reklama