Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

Informacja ta ma na celu ułatwienie prawidłowego i terminowego spełnienia obowiązku podatkowego, jest swego rodzaju drogowskazem postępowania w tegorocznej akcji PIT.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ PODATKOWĄ PIT?

Masz następujące możliwości:  

Elektronicznie poprzez usługę Twój e- dostępną całodobowo w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www..gov.pl//twoj-e-pit/. Złożysz tu zeznania podatkowe na formularzach: PIT-28, PIT-37, PIT-36 oraz PIT-38. Po zalogowaniu się do usługi masz możliwość akceptacji przygotowanego zeznania lub jego zmiany, np. poprzez dodanie przysługujących uprawnień w zakresie wybranych ulg podatkowych. Masz także możliwość odrzucenia przygotowanej deklaracji. Jeżeli nie zrobisz nic, a system wygenerował dla Ciebie deklarację na formularzu PIT-37 lub PIT-38, wówczas przygotowane zeznanie podatkowe z dniem
2 maja 2023 r. zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone w tym terminie. Pozostałe rodzaje zeznań podatkowych nie będą zatwierdzane w sposób automatyczny.
Elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje dostępnego całodobowo na stronie: https://www..gov.pl/e-deklaracje/. Złożysz tu wszystkie rodzaje deklaracji podatkowych, zarówno jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i prowadząca taką działalność, a także jako płatnik.
Papierowo na właściwym formularzu, który możesz pobrać ze strony: https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ lub w Twoim urzędzie skarbowym. Deklaracje taką możesz przesłać na adres pocztowy lub dostarczyć osobiście do Twojego urzędu skarbowego. Jeśli przebywasz poza miejscem zamieszkania, obowiązek ten możesz spełnić w dowolnym urzędzie skarbowym na terenie Polski.

W JAKIM TERMINIE ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Reklama