Strona główna Aktualności Gmina Parzęczew Konsultacje społeczne – nadanie statusu miasta Parzęczewowi

Konsultacje społeczne – nadanie statusu miasta Parzęczewowi

0

Od dziś do 20 lutego potrwają konsultacje społeczne dotyczące nadania miejscowości Parzęczew statusu miasta. Przeprowadzone zostaną na terenie całej gminy w formie ankiet.

Formularz ankiety konsultacyjnej będzie dostępny:

na stronie internetowej parzeczew.pl;w siedzibie Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa1, 95-045 Parzęczew;w siedzibie Forum Inicjatyw Twórczych, ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczewu Sołtysów

Wypełnioną ankietę należy złożyć w jeden z niżej wskazanych sposobów:

do skrzynki podawczej z napisem ?Konsultacje? znajdującej się u sołtysa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania;do skrzynki podawczej z napisem ?Konsultacje? znajdującej się w budynku Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew;przesłać listem na adres: Urząd Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew;do skrzynki podawczej z napisem ?Konsultacje? znajdującej się w budynku Forum Inicjatyw Twórczych, ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew;w formie elektronicznej na adres: parzeczew@parzeczew.pl  

W dniu 12 lutego 2023 r. w godz. 10:00-14:00 w Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie odbędzie się dyżur, podczas którego będzie można złożyć wypełnioną ankietę.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej informacji do dnia 26 lutego 2023 r.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 565_23 Wójta Gminy Parzęczew

Do pobrania – Ankieta_konsultacje.dcox

Do pobrania – Ankieta_konsultacje.pdf

 

Exit mobile version