Reklama

W 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego pod tablicą upamiętniającą powstańca Wawrzyńca Jeziorskiego złożyli dziś kwiaty m.in. burmistrz Jacek Socha, przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Kałużny i wiceprzewodniczący RM Grzegorz Tomczak.
Urodzony w Ozorkowie Wawrzyniec Jeziorski był narodowym żandarmem Powstania Styczniowego, za co został stracony 10 lutego 1864 r. na Rynku (obecnie plac Jana Pawła II) przez zaborcę.
Obrazy: Prowadzenie na egzekucję i Egzekucja Wawrzyńca Jeziorskiego autorstwa Pawła Jaszczaka

Reklama