Reklama

Województwo Łódzkie ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2023 rok.

Zgłoszenia do naboru „Sołectwo na plus” mogą składać sołtysi sołectw z terenu województwa łódzkiego. W roku kalendarzowym sołectwo może złożyć tylko jedno zgłoszenie. Rozpoczęcie i zakończenie realizacji zadania musi nastąpić do 30 listopada br., a wnioskowana kwota dotacji w ramach zadania nie może przekroczyć 12 000,00 zł. Termin składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego upływa 6 lutego br.

– Gmina Ozorków jak co roku pomoże sołtysom w załatwieniu wszelkich formalności związanych z wypełnieniem wniosku. Zwracam się do Państwa sołtysów z terenu naszej gminy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Ozorków z pomysłami na zadania, jakie mogłyby zostać zrealizowane w ramach dotacji „Sołectwo na plus” w 2023 roku – mówi Zastępca Wójta Gminy Ozorków Marian Lemański.

Reklama