Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

Szanowni Seniorzy! Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu cyberbepieczeństwa. W dniu 20 stycznia 2023 r. osoby zainteresowane mogą wziąć udział w webinarium zorganizowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Komendą Główną Policji

Forma szkolenia: on-line  (webinarium)

Temat webinarium: „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”

Cel szkolenia: uwrażliwienie na zagrożenia występujące w Internecie, zwiększenie wiedzy na temat  bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych.

By wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zgłoszenia.  Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane będą tylko elektronicznie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”.

Reklama