Reklama

Maciej Muszyński, nauczycie biologii ze Szkoły Podstawowej nr 4, został jednym z laureatów IX edycji konkursu o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi „Ekologiczny magister i doktor”.
Celem konkursu było wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów. Nagrodzona praca magisterska nosi tytuł „Różnorodność grzybów wielkoowocnikowych w siedlisku priorytetowym Natura 2000 dąbrowa świetlista (91I0-1) w rezerwacie przyrody Dąbrowa Grotnicka”.
Serdecznie gratulujemy!
Dyrekcja SP4

Reklama