Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia 2022 roku podpisany został aneks do umowy  z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach dotyczący sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. W związku z powyższym od dnia 2 stycznia 2023 roku możliwe jest składanie wniosków o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r.

o zakup preferencyjny węgla może złożyć osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, prowadzonym na terenie Gminy Ozorków, która otrzymała dodatek węglowy, spełnia warunki uprawniające do jego pobrania lub która ma zgłoszone źródło węglowe  jako główne źródło ogrzewania domu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

należy składać:

bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. 14 95-035 Ozorków,
za pośrednictwem ePUAP,
za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Ozorków, ul. 14, 95-035 Ozorków.

Samo złożenie wniosku nie uprawnia do zakupu węgla.   musi zostać zweryfikowany, czy wnioskodawca jest uprawniony do zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych zgodnie z zapisami ustawy.

Reklama