Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

Od 1 stycznia 2023 r. pod adresem https://c-kob.gunb.gov.pl dostępna będzie Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB) – oficjalna, rządowa aplikacja do prowadzenia książki obiektu budowlanego. Przekazując Państwu informacje na jej temat prosimy jednocześnie o pomoc w jej promowaniu. W miarę możliwości prosimy o wysyłkę materiałów do zainteresowanych podmiotów oraz o wydruk folderu informacyjno- promocyjnego umieszczonego na stronie, a następnie o umieszczenie go w widocznym miejscu w swojej instytucji.

c-KOB umożliwia w prosty sposób założenie i prowadzenie książki, wprowadzanie informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ustawy – Prawo budowlane.

Reklama