Reklama

Radni miejscy jednogłośnie przyjęli w głosowaniu przedstawiony przez burmistrza Jacka Sochę budżet Miasta Ozorkowa na 2023 r. podczas sesji Rady Miejskiej 29 grudnia 2022 r.
W budżecie na 2023 r. wydatki zaplanowano na poziomie 97 mln zł, z czego ponad 12 mln 650 tys. zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne.
Dochody na przyszły rok mają wynieść ponad 90 mln 500 tys. zł.
Planowany deficyt w wysokości ponad 6 mln 700 tys. zł zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat poprzednich w wysokości ponad 3 mln 800 tys. zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości ponad 2 mln 950 tys. zł.
Największe inwestycje zaplanowane na 2023 r.
Modernizacja trzech kamienic przy placu Jana Pawła II 3 mln 13 tys. zł
Przebudowa dróg we wschodniej części miasta – 7 mln 248 tys. zł
Przebudowa dróg gminnych – 652 tys. zł
Budowa skateparku – 350 tys. zł
Zakup nowoczesnego okulistycznego sprzętu diagnostycznego do Miejskiej Przychodni Zdrowia – 153 tys. zł
Budowa oświetlenia boiska treningowego przy ul. Łęczyckiej – 145 tys. zł
Budowa placu zabaw przy SP4 – 135 tys. zł
Rozbudowa bazy sportowej w SP2 – 112 tys. zł

Reklama