Reklama

Droga Krajowa 91 na odcinku od Sierpowa do Emilii będzie modernizowana. W listopadzie Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad przedstawiła kolejny projekt przebudowy drogi w granicach Ozorkowa i wystąpiła m.in. do władz Ozorkowa o wniesienie uwag do projektu.
zgłosił m.in. budowę kładki dla pieszych nad od ul. Średniej do ul. Podleśnej
– Chcemy zrobić wszystko, by poprawiło się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych, jak i kierowców. Przez przy Podleśnej przechodzi wiele osób, zwłaszcza starszych, a kładka nad jezdnia z pewnością poprawiłaby ich bezpieczeństwo – mówi Jacek Socha.
Przedstawiony projekt uwzględnia zgłoszone już wcześniej uwagi, zarówno burmistrza Jacka Sochy, jak i radnych Rady Miejskiej, m.in. Ryszarda Kałużnego, Grzegorza Tomczaka i Kamila Witczaka.
– Nasze wcześniejsze propozycje dotyczące budowy rond na przy ul. Zgierskiej i Łęczyckiej zostały uwzględnione w obecnym projekcie, co bardzo nas cieszy. Takie rozwiązanie z pewnością poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu – dodaje burmistrz.
Projekt jest cały czas na etapie konsultacji z władzami gmin i z mieszkańcami.Reklama