Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii wodociągowej,

w dniu: 29 listopada 2022 r. (wtorek), w godzinach: 12:00 – 16:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Leśmierz w gminie Ozorków.

Reklama