Reklama

Trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Rozwojowa). można składać w Departamencie Pożyczek i Poręczeń, znajdującym się przy ul. 34, 90-135 Łódź, w godzinach 08:30 ? 15:00. 

 POŻYCZKA ROZWOJOWAW ramach Funduszu udzielane są pożyczki: – w kwotach od 5 tys. do 1,5 mln. zł – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; – w kwotach od 5 do 70 tys. zł – dla mikro przedsiębiorców typu start-up (prowadzących działalność do 24 miesięcy); m.in. na wydatki w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (przykładowo: prace budowlane, zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania).a.  O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, a wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w Łódzkiem. Standardowe oprocentowanie pożyczki wynosi 7,17 % w skali roku, przy okresie spłaty do 5 lat. Oprocentowanie rynkowe od 7,77% do 13,67% – w zależności od ratingu firmy oraz zabezpieczeń. Więcej informacji w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego oraz tabeli oprocentowania pożyczki. Pożyczka ma charakter rozwojowy i nie może zostać przeznaczona na: – spłatę zobowiązań finansowych w innych instytucjach finansowych, – zapłatę przeterminowanych faktur i zobowiązań wobec dostawców, – bieżące płatności firmy (m.in. ZUS, US, podatki, czynsze, wynagrodzenia itp.). 

Więcej informacji na stronie: https://larr.pl/jeremie2pr?fbclid=IwAR3ufCaAqmJ693ag1T55hTr_6YmrD8KMFmBGVSCKI8sWlGBA3q59nmjmlfk

Reklama