Reklama

Szanowni Państwo przypominamy, że zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 5.08.2022 r. o dodatku węglowym, 30 listopada 2022 r. jest ostatnim dniem na złożenie wniosku przez gospodarstwa domowe, których wnioski o dodatek węglowy na mocy poprzednio obowiązujących przepisów pozostały bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informujemy, że 30 listopada 2022 r. jest również ostatnim dniem na złożenie wniosku o dodatek dla innego rodzaju wykorzystywanego paliwa tj. pellet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG oraz olej opałowy.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego oraz innego rodzaju wykorzystywanego paliwa, należy składać osobiście w Urzędzie Gminy, ul. Południowa 1 w pokoju numer 20 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym).

Reklama