Reklama

Wójt Gminy informuje, że znowelizowano przepisy ustawy z dnia 5.08.2022 r. o dodatku węglowym. Gospodarstwa domowe, których wnioski o dodatek węglowy na mocy poprzednio obowiązujących przepisów pozostały bez rozpatrzenia, mogą zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego do dnia 30.11.2022 r. Wójt Gminy przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy składać osobiście w Urzędzie Gminy, ul. Południowa 1 w pokoju numer 20 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym).

 

Druki do pobrania:

wzor-dodatek_weglowy_-_wegiel

 

 

Reklama