Reklama

Od 31 października (poniedziałek) do 1 listopada (wtorek) na ul. Podleśnej (w okolicach cmentarza) między drogą krajową Nr 91 a drogą gminną ul. Maszkowską zmieniona została istniejąca organizacja ruchu drogowego. Na ul. Podleśnej obowiązuje jeden kierunek ruchu: od strony drogi krajowej w kierunku ulicy Maszkowskiej. Samochody, wyjeżdżające z parkingu przy nowym cmentarzu mają nakaz skrętu w lewo, w kierunku ul. Maszkowskiej. Wjazd w ul. Podleśną od strony ul. Maszkowskiej jest zakazany.

Reklama