Obywatelski monitoring funduszy europejskich
Reklama

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o włączenie się do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Szczegółowe informacje

Reklama