Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

W związku z pismem Wojewody Łódzkiego Nr PNIK.045.1.2022 prosimy o zgłaszanie się gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem preferencyjnym węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2022/2023, sprzedawanego z udziałem Gminy Ozorków. W zgłoszeniu należy podać, ile ton węgla gospodarstwo domowe zamierza zakupić w bieżącym sezonie grzewczym w ramach zakupu preferencyjnego (w maksymalnej cenie 2 000 zł brutto przy zachowaniu wskazanych w projekcie rozporządzenia limitach).

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, upoważnione do zakupu będą:

osoby fizyczne w gospodarstwach domowych spełniające warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym;

Reklama