Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przewiduje możliwość ubiegania się o wypłatę dodatku tzw. podmiotom wrażliwym, czyli m.in.: szkołom, przedszkolom, noclegowniom, jednostkom kultury, przychodniom i szpitalom, kościołom, strażom pożarnym.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierającego co najmniej 85 % węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności (placówki te nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej).
Źródło spalania paliw zostało zgłoszone do CEEB.

Reklama