16 października 2022, Koncert Chóru UKSW z Warszawy
Reklama

W niedzielę, 16 października br., w kościele św. Józefa w Ozorkowie, wysłuchamy koncertu finałowego w wykonaniu Uniwersytetu Kardynała Stefana . odbędzie się w ramach 7. Ogólnopolskiego festiwalu Muzyki Kameralnej „”.

Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Chór powstał w 1968 roku, do października 1999 działał jako Chór Akademii Teologii Katolickiej. W ciągu ponad 40 lat istnienia dał wiele koncertów w Polsce i niemal wszystkich krajach Europy (m. in. w Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Jugosławii, Niemczech, Monako, Szwajcarii, Watykanie, na Węgrzech i we Włoszech). Zespół jest zdobywcą szeregu nagród i wyróżnień. Wieloletnim dyrygentem i dyrektorem artystycznym chóru był ks. prof. Kazimierz Szymonik. Od 2014 roku dyrygentem i dyrektorem artystycznym chóru UKSW jest dr hab. Michał Sławecki, prof. ucz., który z chórem związany jest od 2001 r., najpierw jako chórzysta, a następnie. jako II dyrygent.

W programie usłyszymy utwory klasyczne i sakralne.

Chór UKSW dr hab. Michał Sławecki

Michał Sławecki – dr hab., dyrygent, kompozytor, organista i gregorianista, absolwent muzyki kościelnej i kompozycji w Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie
(organy – Magdalena Czajka, dyrygentura – Sławek A. Wróblewski, kompozycja – Stanisław Moryto), kontynuował studia w Conservatorio di Musica A. Casella w L'Aquila i w
Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie. Specjalizował się w zakresie śpiewu gregoriańskiego. W latach 2003- 2013 był organistą i kantorem w Kościele Akademickim
świętej Anny w Warszawie. Od 2014 roku prowadzi Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dwa zespoły gregoriańskie: żeński Mulierum Schola
Gregoriana Clamaverunt Iusti i męski Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński, z którymi wykonuje muzykę jednogłosową. Od 2012 kieruje festiwalem muzyki współczesnej Legnickie Conversatorium Organowe im. prof. Stanisława Moryto. Jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Katedrze Muzyki Kościelnej, od 2019
pełni funkcję dziekana Wydziału Muzyki Kościelnej.

Reklama