Reklama

Przypominamy o zbliżających się konsultacjach społecznych dotyczących opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD na lata 2023-2027 organizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Polcentrum! Szczegóły na plakacie poniżej.

Reklama