Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

Wnioski o dodatek węglowy można składać :

elektronicznie (z wykorzystaniem platformy epuap),
osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Ozorków każdego dnia
w godzinach 8.00 -15.00;
wnioski można również wysłać tradycyjnie pocztą ( listownie) na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków.
osobiście w Punkcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśmierzu ( budynek GOK)

 codziennie w godz. 8.00 -13.00 ( od 5 września 2022r.)

         Zmiana przyjmowania wniosków na dodatek węglowy od dnia 1 września 2022 r.

Reklama