Reklama

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI DODATKU WĘGLOWEGO
W dniu 12.08.2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym, zakładająca wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu.

Informujemy, że na terenie Gminy Ozorków obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będą przyjmowane od dnia 18 sierpnia 2022 r codziennie z wyjątkiem ŚRODY w godz. od 8.00- 12.00

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Gminy Ozorków: https://www.ug-ozorkow.pl/19-aktualne/1585-informacja-dotyczaca-realizacji-dodatku-weglowego

Reklama