Reklama

➡️ Od dziś można składać o wypłatę dodatku węglowego.

➡️ Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub kaflowy na paliwo stałe. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające najmniej 85% węgla kamiennego.

➡️ o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r. Po tym terminie nie będzie możliwości uzyskania dodatku.

Oficjalny, aktualnie obowiązujący wzór wniosku można pobrać tutaj ⤵️

Dodatek węglowy – najważniejsze informacje, wzór wniosku

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące dodatku węglowego.Reklama