Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie działek nr ewidencyjny:

413/2 obręb Modlna, gmina Ozorków, powiat zgierski
275 obręb Celestynów, gmina Ozorków, powiat zgierski
284 obręb Modlna, gmina Celestynów, powiat zgierski
1243/3 obręb Sokolniki-Las, gmina Ozorków, powiat zgierski

Obwieszczenie informacja

Reklama