Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

Gminny Pomocy Społecznej Gminy Ozorków, ul. 14, 95-035

prosi mieszkańców gminy Ozorków, którzy po dniu 24 lutego 2022 r.

przyjęli w swoich domach uchodźców z Ukrainy,

o zgłaszanie tych osób do ewidencji uchodźców,

celem udzielenia ewentualnej pomocy.

Dane prosimy przekazywać pod numerem telefonu 42 277 14 51 w godzinach pracy Ośrodka

Reklama