Wojna na Ukrainie
Reklama

Samorząd Gminy Ozorków potępia akt zbrojny wywołany przez Rosję. Do ukraińskich rodzin i ich bliskich kierujemy wyrazy wsparcia. Na chwilę obecną uważnie analizujemy toczące się wydarzenia, nie podejmujemy jednak żadnych kroków, co do zaistniałej sytuacji. W duchu samorządowych tradycji wyrażamy również nadzieję na dialog i pokojowe unormowanie sytuacji politycznej. Na naszych portalach będziemy na bieżąco umieszczać informacje dotyczące oficjalnych możliwości wsparcia ustanowione przez organizacje pomocowe, tj. PAH, Caritas czy PCK:

Polska Akcja Humanitarna https://www.pah.org.pl/
Caritas Polska – wpłat można dokonywać przez stronę internetową https://caritas.pl/, lub wysyłając SMS pod numer 72052 o treści UKRAINA (koszt 2,46 zł z VAT)
Polski Czerwony Krzyż https://pck.pl/na-pomoc-ukrainie/.

Reklama