XIX Wojewódzki Konkurs Poetycki im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
XIX Wojewódzki Konkurs Poetycki im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Reklama

w Ozorkowie ogłasza XIX edycję Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. adresowany jest do dzieci i młodzieży od 9 do 19 lat, głównie mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego. W konkursie mogą brać udział również osoby spoza województwa łódzkiego.

XIX Wojewódzki Konkurs Poetycki im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
XIX Wojewódzki im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie przez jednego autora zestawu
3 wierszy o dowolnej tematyce, nigdzie niepublikowanych i dotychczas nie nagradzanych
w innych konkursach.

Prace można dostarczać w terminie od 5 września do 14 października 2016 r. osobiście do
siedziby organizatora lub nadsyłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6b z dopiskiem: „Konkurs poetycki”.

Wszelkie informacje związane z konkursem udzielane są w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Ozorkowie ul. Listopadowa 6b i tel. 42 710 31 16, 42 710 31 17, kom. 508 100 392, http://mbp.ozorkow.net.

Regulamin XIX Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Reklama