Rusza przebudowa ul. Staszica i ul. Sikorskiego / fot. Michał Kowalski
Rusza przebudowa ul. Staszica i ul. Sikorskiego / fot. Michał Kowalski
Reklama

Wkrótce rozpocznie się ulic Staszica i Sikorskiego. W związku z tym wykonawca robót, Eurovia Polska S.A. wkrótce wprowadzi Tymczasową Organizację Ruchu na ww. ulicach.

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego północno – zachodniej części Ozorkowa – etap II” zostaną przebudowane drogi gminne: ul. Staszica i ul. Sikorskiego.

Całkowity koszt inwestycji to 1 144 813,74 zł.

Przebudowa ul. Staszica na ogólnej długości 830 metrów będzie obejmować: sfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wymianę krawężników i obrzeży betonowych, wymianę istniejących chodników z płyt betonowych na kostkę brukową, wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej, wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie z kostki brukowej, wykonanie zatok postojowych, wykonanie progu płytowego, wykonanie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Tkacką z kostki brukowej.

Rusza przebudowa ul. Staszica i ul. Sikorskiego / fot. Michał Kowalski
Rusza przebudowa ul. Staszica i ul. Sikorskiego / fot. Michał Kowalski

Przebudowa ul. na ogólnej długości 695 metrów będzie obejmować: sfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wymianę krawężników i obrzeży betonowych, wymianę istniejących chodników z płyt betonowych na kostkę brukową, wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej, wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie ścieżki rowerowej (po południowej stronie) z kostki brukowej, wykonanie zatok przystankowych z kostki granitowej, wykonanie azylu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Zachodnią z kostki brukowej.

realizowany jest w ramach programu „Rozwój Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Pod koniec kwietnia 2016 roku Urząd Wojewódzki w Łodzi potwierdził przyznanie miastu dofinansowania na inwestycję pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego północo-zachodniej części Ozorkowa etap II”.

Pierwszym etapem był wykonany w roku 2015 ulic: i oraz chodników przy ul. Mielczarskiego.

Reklama