W październiku odbędzie się Ogólnopolski Festiwal Muzyki Kameralnej -
W październiku odbędzie się Ogólnopolski Festiwal Muzyki Kameralnej - "Dialogi"
Reklama

W październiku br. w Ozorkowie odbędzie się Ogólnopolski Muzyki Kameralnej – „”. Organizatorem będzie Miejski Ośrodek Kultury, który w ramach naboru ogłoszonego przez otrzyma na projekt w kwocie 3500 zł.

Ogłoszenie skierowane było do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego i dotyczyło realizacji zadań związanych z profesjonalizacją działalności instytucji kultury w województwie łódzkim, w tym z: unowocześnianiem oferty programowej, efektywnym wykorzystaniem zasobów instytucji i powiązaniem działalności instytucji z potrzebami lokalnej społeczności.

Celem realizacji zadań jest podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze w województwie łódzkim, a także integracja regionu, budowa oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej. Realizowane zadania nastawione są na uzyskanie trwałych rezultatów i kontynuacje zadań w przyszłości.

Do naboru mogły przystąpić wyłącznie samorządowe instytucje kultury posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego, z wyłączeniem Łodzi, takie jak domy i ośrodki kultury, muzea i biblioteki zamierzające zrealizować projekty związane z efektywnym wykorzystaniem swoich zasobów i powiązaniem działalności z potrzebami lokalnej społeczności.

Na współorganizację projektów kulturalnych z samorządowymi instytucjami kultury z województwa łódzkiego w 2016 r. Łódzki Dom Kultury przeznaczył środki finansowe  w wysokości 150 000 zł.

Reklama